Žij svou Představu Života
 
        v Radosti        v Lásce          s úctou k Přírodě
 
Mám přání INSPIROVAT k životu ve svobodě, dodat ODVAHU jít vlastní cestou,
dělat, co z nitra cítím, že je smysluplné a správné.
 
Být k sobě, druhým a planetě Zemi jednoduše LASKAVÁ.

zdenka1

Podařilo se mi uskutečnit svůj sen ŽÍT V PŘÍRODĚ, v ekologickém domku, svobodně vychovávat naše děti a s mužem tvořit co nás baví a co považujeme za důležité. Pro mě je teď důležité podporovat a upřednostňovat vše, co přispívá k Dobru na naší Zemi. Pro nás, naše děti, vše živé i méně se živě projevující.
Dobrodružství pokračuje. S rodinou jsme vylítli z náruče přírody na dovolenou do města. Přidáváme se k lidem kolem waldorfské školy, kam naše děti v září 2015 vstoupily, přidáváme se k lidem s ekologickým srdcem ve spolku BuďSob – Buď soběstačný, přidáváme se k lidem žijícím v Novohradských horách.
 
Ráda bych posílila tvou ODVAHU vymanit se z norem a programů, které tlumí naši svobodu a tvořivost. Odvahu k volnému dechu, letu, vzdechu a Radosti užívané plnými doušky.
Najdeš zde inspiraci, doporučení, zkušenosti mé i druhých. Veselé, vážné i nevážné. Můžeme být daleko od sebe, nikdy se nevidět, přesto se můžeme podporovat navzájem.
RAW RECEPTY a Akce ti představí mou cestou s Živou stravou.